Vad kommer hända med kryssningar efter Covid-19?

Pandemin har sannerligen påverkat allas liv och många som arbetar inom turism har förlorat sina jobb. Vi har inte kunnat åka på kryssningar i år och vi undrar vad som kommer att hända med industrin. I förra veckan meddelande Tallink Silja att man ska varsla 500 personer. Redan i somras varslade de 450 personer och det slutade med att 300 personer förlorade sina jobb. I slutet av november upphör korttidspermittering av personal och det gör att man nu väljer att lägga ett nytt varsel. Själva lägger vi nu vår reskassa på renovering av köket och här hittade vi en hel guide om hur man renoverar köket.

Kök med vit fläktkåpa